جشنواره رسانه های اجتماعی - دانش پرداز مبین:طراحی سایت،اپلیکیشن موبایل،سیستم رزرو وقت فهرست