خبرگزاری رسانه های (صفحات) اجتماعی|کندو - دانش پرداز مبین:طراحی سایت،اپلیکیشن موبایل،سیستم رزرو وقت فهرست